BMC en ministerie van Justitie en Veiligheid

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd. Om alle professionals hierover te informeren, klopte consultancybureau BMC, i.s.m. partijen die vallen onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, bij ons aan.

Awareness campagne

In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat de eerste signalen goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben.

 

De juiste handelswijze binnen de verbeterde meldcode wordt medegedeeld middels posters en handzame waaiers. Daaromheen moet er awareness worden gecreëerd binnen de instellingen bij onder meer Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland, Leger des Heils en HALT.

 

Hiervoor hebben we een beeldtaal gecreëerd. Het zichtbaar schokkende effect heeft stopping power en suggereert dat er iets loos is, dat niet aan de oppervlak zichtbaar is. Aan de professional de vraag of hij/zij de eerste signalen herkent en weet hoe er gehandeld moet worden.

Case delen:

Goed werk levert altijd resultaat.

Samen een project starten?