VernieuwdeZorg

Diakonessenhuis kent al 175 jaar een traditie van mensgerichte zorg. Het zorglandschap verandert op dit moment in hoog tempo. De medische wetenschap revolutioneert, technische ontwikkelingen nemen een vlucht, de patiënt neemt steeds meer de regie en men ziet de druk op financiële middelen toenemen.


Wil Diakonessenhuis en Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad in de toekomst kwalitatief hoogwaardige, mensgerichte zorg blijven leveren, dan is de tijd om future proof te worden nu aangebroken. In Zevenmijls vonden zij een partner om strategische en creatieve invulling te geven aan ‘VernieuwdeZorg’.

Strategie, identiteit en communicatiecampagne

VernieuwdeZorg faciliteert Diakonessenhuis en MSBD om samen snel de stap voorwaarts te zetten. In strategie, vorm en taal hebben we VernieuwdeZorg betekenis en een gezicht gegeven. Inhoudelijk enthousiasmeert en stimuleert het al het personeel om ideeën voor zorgconcepten in te leveren (binnen gewenste categorieën), die binnen afzienbare tijd geïmplementeerd kunnen worden.

Case delen:

Goed werk levert altijd resultaat.

Samen een project starten?